ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินผุพร้อมลงหินคลุกทับ สายแยกควนดาหลี หมู่ที่ 2
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับปรุงถนนหินผุพร้อมลงหินคลุกทับสายแยกควนดาหลี ม.2_130522_110121.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:00 ผู้เขียนโดย admin