ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายยะโกบ หมู่ที่ 3
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร คูระบายน้ำคสล.สายบ้านนายยะโกบม.3_130522_110206.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:01 ผู้เขียนโดย admin