ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตายเหนือ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร คูระบายน้ำคสล.ซ.คลองตายเหนือ ม.4_130522_110249.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:02 ผู้เขียนโดย admin