ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม นม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอนกรมศาสนา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ภาคเรียน1/2565 (เปิดภาคเรียน)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ นมศูนย์เทอม1 ปี 2565_310522_100220.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:44 ผู้เขียนโดย admin