งานกิจการสภา
     
งานกิจการสภา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564​ ครั้งที่1
   
 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่1​ วันพฤหัสบ​ดี​ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสาร 102ว2_110622_153225.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2564 เวลา 10:22 ผู้เขียนโดย admin