งานกิจการสภา
     
งานกิจการสภา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564​ ครั้งที่1
   
 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่1​ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม​ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสาร 103ส3_110622_153508.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 11:00 ผู้เขียนโดย admin