งานกิจการสภา
     
งานกิจการสภา ประกาศอบต.บ้านควน เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บ้านควน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
   
 

 ประกาศอบต.บ้านควน เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บ้านควน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสาร 109ปส.3_120622_110453.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2564 เวลา 10:55 ผู้เขียนโดย admin