เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
   
 

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้เขียนโดย admin