เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 287395156_731789188103637_5788659962346782871_n_230622_160948.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 288838541_1209589093146071_6774337320163048043_n_0_230622_160948.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้เขียนโดย admin