จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวานนี้
เดือนนี้ 1,401
เดือนที่แล้ว 2,359
ผู้ชมทั้งหมด 68,569
+ดูทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม

• บ้านทุ่งวิมานปลอดถังขยะนำร่อง
บ้านทุ่งวิมานปลอดถังขยะนำร่อง วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายกูดานัน หลังจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ได้มอบหมายให้นายซาฟีอี กาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เป็นหัวหน้าทีมในการทำกิจกรรมชุมชนบ้านทุ่งวิมานปลอดถังขยะนำร่อง โดยมีนางสาวนิสากร บุญช่วย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวนัสนา เต๊ะหมัน ผช.นักวิชาการสาธารณสุข นางไรหนับ สะบู่ นักจัดการงานทั่วไป และแกนนำจัดการขยะบ้านทุ่งวิมาน จำนวนกว่า 20 คน โดยมีกิจกรรมการเก็บถังขยะที่ อบต.บ้านควนแจกไว้ในพื้นที่ ม.2 บ้านทุ่งวิมาน จำนวน 100 ถัง มีการติดโปสเตอร์การคัดแยกขยะที่ถูกต้องและแจกใบปลิวการทำปุ๋ยหมักชีวภาพง่ายๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการแจกถุงกระสอบให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิลที่สามารถนำไปขายยังตลาดนัดขยะรีไซเคิลหมู่บ้านที่จัดขึ้นทุกเดือน ซึ่งชุมชนบ้านทุ่งวิมานมีแกนนำจัดการขยะที่มีศักยภาพ สามารถให้ความรู้และให้คำแนะนำในการจัดการขยะแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถจัดการขยะได้ด้วยตนเองมากขึ้น นายซาฟีอี กาสา รองปลัดอบต.บ้านควน กล่าวว่า ทางอบต.บ้านควนมีความเห็นว่ากลุ่มแกนนำจัดการขยะชุมชนบ้านทุ่งวิมานมีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือในการจัดการขยะเป็นอย่างดีจนสามารถลดปริมาณขยะลงได้ นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนอีกด้วย นางสาวนิสากร บุญช่วย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านควน กล่าวว่า ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เกิดจากการพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกัน และให้ทุกบ้านช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะทั่วไป จนวันนี้เราได้นัดหมายกันแล้วถึงการเก็บถังขยะและสิ่งที่คาดหวังคืออยากให้ทุกครัวเรือนทิ้งขยะทั่วไปจริงๆ ที่จะให้อบต.เก็บไปทิ้ง ส่วนขยะอินทรีย์ให้จัดการตามประเภทต่อไป กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชนทางอบต.ได้เริ่มมาหลายปีแล้ว ในวันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเพราะต้องใช้เวลา สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาและความเข้าใจของคนในชุมชนและต้องทำแบบจริงจัง ซึ่งในวันนี้เราเริ่มจากชุมชนบ้านทุ่งวิมานและวางแผนขยายให้ครบทุกชุมชนในตำบลบ้านควนต่อไปค่ะ และด้านนางสาวนัสนา เต๊ะหมัน ตัวแทนแกนนำกลุ่มจัดการขยะบ้านทุ่งวิมาน กล่าวว่า ชุมชนบ้านทุ่งวิมานเป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกชุมชนต้นแบบของตำบล เนื่องจากมีแกนนำที่มีศักยภาพในการจัดการขยะ ซึ่งทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านควนร่วมกับแกนนำจัดการขยะทุ่งวิมานได้อบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการจัดการขยะ เน้นการคัดแยกขยะ 4 ประเภทและการจัดการขยะด้วยตนเอง นอกจากนี้ชุมชนบ้านทุ่งวิมานเป็นชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. เพื่อการจัดการขยะของชุมชน ทำให้ทุกคนในชุมชนมีความรู้และมีความเข้มแข็งในการจัดการขยะในครัวเรือน และที่สำคัญผลพวงจากการคัดแยกขยะของชุมชนบ้านทุ่งวิมานทำให้ปริมาณขยะทั่วไปมีจำนวนที่ลดลง นำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดถังขยะนำร่องในวันนี้ค่ะ การเก็บถังขยะในครั้งนี้ชาวบ้านทุกคนสามารถนำขยะประเภทขยะทั่วไปบรรจุในถุงเพื่อให้ทางอบต.บ้านควนเก็บไปจัดการต่อไปตามตารางการเก็บขยะ ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมนี้เป็นการลดปริมาณขยะประเภทขยะทั่วไปและยังส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีความรู้ในการจัดการขยะง่ายๆ ด้วยตนเองเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลต่อไป Cr.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งาน ปชส.อบต.บ้านควน

[ลงวันที่ 06/03/2562]