จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 13
เมื่อวานนี้
เดือนนี้ 1,409
เดือนที่แล้ว 2,359
ผู้ชมทั้งหมด 68,577
+ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

• โครงการคลองสวยน้ำใส​ Plogging​ วิ่งรักษ์​โลก​16ก.พ.62
โครงการคลองสวยน้ำใส "บ้านควน Plogging วิ่งรักษ์โลก" ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดพิธีโครงการคลองสวยน้ำใส "บ้านควน Plogging วิ่งรักษ์โลก" ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอำเภอเมืองสตูล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน , คณะดาโต๊ะจากเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย, ผู้แทนส่วนราชการ , บุคลากร อบต.บ้านควน และประชาชนทั่วไปจากหลายหลายพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 700 คน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการอนุรักษ์คลองมำบัง ส่งเสริมให้คลองมำบังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความสามัคคีและสร้างมีสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีของตำบลให้อยู่คู่ชุมชนสืบไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมการออกกำลังกาย การมีสุขภาพที่ดีควบคู่กับการสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในชุมชน การจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. กิจกรรม Local Plogging วิ่งรักษ์โลก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การวิ่งประเภท Funrun ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยเริ่มวิ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ไปตามเส้นทางในหมู่บ้านเลียบคลองมำบังและกลับมาที่จุดเส้นชัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โดยมีผู้ร่วมแข่งขันจากหลากหลายพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 2. การเดิน- วิ่งเก็บขยะ ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยเริ่มเก็บขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนไปตามเส้นทางชุมชนบริเวณ ม.3 และ ม.6 หลังจากนั้นผ่านเส้นทางเลียบคลองมำบังและกลับมาที่เส้นชัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจ.สตูล, นายอำเภอเมืองสตูล, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.สตูล, นายกองค์การบริหารส่วนจ.สตูล, นายกเทศบาลเมืองสตูล, นายกองค์การบริหารส่วนต.บ้านควน, คณะดาโต๊ะจากเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย, อสม.ต.บ้านควน, สภาเด็กและเยาวชนต.บ้านควน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรต่างๆนอกจากการเดินเก็บขยะแล้ว ยังมีผลไม้สวรรค์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้หยิบชิม ลิ่มรสในระหว่างเส้นทางเดิน และยังมีกิจกรรมการปล่อยปลาจำนวนกว่า 100 ถุง พร้อมกับร่วมเช็คอินบนสะพานคลองมำบัง ที่มีน้ำพุเต้นระบำอย่างสวยงามและสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติของชุมชนวิถีริมคลอง 2. กิจกรรมอนุรักษ์ลำคลอง ล่องแพ แข่งเรือ แบ่งเป็น2ประเภท ได้แก่ 1. การแข่งขันแพไม้ไผ่ เป็นการแข่งขันล่องแพไม้ไผ่(แฟนซี) พร้อมเก็บขยะตลอดลำคลอง 2. การแข่งขันเรือพาย เป็นการแข่งขันเรือพายความเร็วสำหรับรุ่นเยาวชนไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในบริเวณคลองมำบัง ใช้ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยเริ่มปล่อยตัวนักกีฬาจากตลาดนัดเทศบาลตำบลฉลุง ถึงจุดเส้นชัยที่สะพานฮัจยียูโซะ หมู่ที่ ๕ บ้านควน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการประวัติบ้านควน ชุมชนริมคลองมำบังสมัยอดีตให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ชื่นชมและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย ด้านนายกูดานัน หลังจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ลำคลอง และสิ่งแวดล้อม ให้คงความเป็นธรรมชาติเพราะทุกวันนี้ผู้คนในเมืองส่วนใหญ่มักจะเข้าหาธรรมชาติ เพื่อพักผ่อนและสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นอย่างมาก ดังนั้นเราชาวตำบลบ้านควนจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ลำคลอง และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนชาวจังหวัดสตูลมีสุขภาพที่ดีควบคู่กับจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจ.สตูล ที่เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมในโครงการ ขอขอบคุณนายอำเภอเมืองสตูล, รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.สตูล, นายกเทศบาลเมืองสตูล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ขอขอบคุณ นายก อบจ.สตูล ที่สนับสนุนโครงการ ขอขอบคุณทีมงานดาโต๊ะจากเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ที่สนับสนุนของรางวัลและร่วมกิจกรรมในโครงการ ขอขอบคุณอบต.ฉลุง, เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำดุสน ที่ร่วมกิจกรรมในโครงการ ขอขอบคุณพิธีกรคู่คนเก่งที่ดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่และสนุกสนาน ขอขอบคุณช่างภาพจิตอาสาที่ถ่ายภาพนักวิ่งและบรรยากาศในงานอย่างสวยงาม ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ร่วมทำข่าวและร่วมกิจกรรมในโครงการ ขอขอบคุณนักวิ่งและนักพายเรือทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลบ้านควน ทั้งริมคลองและสองข้างทางที่ร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคน ที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้และไม่เคยลืมคือ......คณะ จนท.อบต.บ้านควนทุกท่านที่ร่วมมือกันทำงานและทุ่มเทอย่างที่ ตั้งแต่การวางแผนเริ่มทำงานตลอดจนการเก็บงาน... #กิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจจากทุกคนทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง... จนทำให้งานนี้เป็นของทุกคนและประสบความสำเร็จ #เจอกันครั้งที่2น่ะจ๊ะ #สำนักงานปลัด งาน ปชส.อบต.บ้านควน

[ลงวันที่ 16/02/2562]