จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 220
เมื่อวานนี้ 187
เดือนนี้ 1,372
เดือนที่แล้ว 2,753
ผู้ชมทั้งหมด 75,537

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศจัดตั้งยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ปัจจุบันเป็น อบต.ขนาดกลาง  โดยตั้งอยู่ที่  246  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านควน  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล   มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง  ประมาณ 10  กิโลเมตร  เนื้อที่ ตำบลบ้านควนมีเนื้อที่ประมาณ  44.73  ตารางกิโลเมตร  หรือ  27,961  ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตำบลฉลุง
ทิศใต้    ติดต่อ  ตำบลคลองขุด
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลเกตรี
ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ตำบลเจ๊ะบิลัง  ตำบลควนขัน

ข้อมูลประชากร
  1)   มี  7  หมู่บ้าน   จำนวนหลังคาเรือน  2,674  หลังคาเรือน
  2)   จำนวนประชากรทั้งหมด    10,757  คน