จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 218
เมื่อวานนี้ 187
เดือนนี้ 1,370
เดือนที่แล้ว 2,753
ผู้ชมทั้งหมด 75,535

ทำเนียบบุคลากรกองการศึกษา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
นางสาวดารุณี หมัดหมัน
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

นางสาวยูวีตา โส๊ะประจิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวชิสา แย้มทิม
สันทนาการชำนาญการ

นางปิยวรรณ แก้วจันทร์
จพง.ธุรการชำนาญงาน
งานส่งเสริมสนับสนุนการกีฬานันทนาการ
สันทนาการชำนาญการ (๑)
จพง.ธุรการชำนาญงาน(๑)
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ(๑)
จพง.ธุรการชำนาญงาน(๑)
พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก(๑๗)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ)(๔)
งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ(๑)
สันทนาการชำนาญการ(๑)
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาเดะ

นางลาติยา มะหมาด
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสริญญา สตอหลง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฮามีส๊ะ ยาหนา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางฮาหวา ตะฮาวัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งวิมานชัยพัฒน์

นางเจ๊ะอะ สัญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางรอยะหนา ตะฮาวัน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางรอสนี สัญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางลิยะ เหมสลาหมาด
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจริตรา หลังจิ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวซูฮาน่า อาโกบใบ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางฮามีน๊ะ จิตต์เพียร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายเจ๊ะอาด สัญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก
     ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดบ้านโคกทราย

นางจาริดา จิเบ็ญจ๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนัจวา สัตย์สุข
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนันทิยา เถาวัลย์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนาวีรา ใบหาด
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนุสรา หลังปูเต๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางฟารีดา ปาเต๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวซีตีอามีน๊ะ เหมเด็น
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนูรีต ลำบาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมารีย๊ะ สูสัน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวไมมูนะห์ หลงโซ๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววีณา อาหลี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอนุสรา หาสกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอาลิสา สะอะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฮัสน๊ะ ปิยาตู
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุรีณา ยาติกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางไสหนาบ นาปาเลน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอัศนี นาฮูดา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสนีวรรณ หวันอาหลัง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมีน๊ะ ยะโกบ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก