จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 46
เดือนนี้ 1,663
เดือนที่แล้ว 3,160
ผู้ชมทั้งหมด 39,427

ทำเนียบบุคลากรกองคลัง

  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
นางสุมลทิพย์ สมัยอยู่
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
 
งานการเงินและบัญชี

นางสาวพรศิริ ผิวเหลือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (๑)

จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(๑)


จพง.ธุรการปฏิบัติงาน (๑)


นางมีนา อำมาตี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี (๑)

นางรฐสุดา แซ่หวั่ง
ผช.จพง.ธุรการ (๑)
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางสาวบุหงา หีมหล๊ะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ (๑)

นางสาวกนกอร บุญมาศ
นักวิชาการพัสดุ(๑)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (๑)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ(๑)


นายอับดุลละห์ สังยาหยา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้(๑)
งานบริหารทั่วไป

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน (๑)


ผช.จพง.ธุรการ (๑)