จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 123
เมื่อวานนี้ 103
เดือนนี้ 2,651
เดือนที่แล้ว 2,484
ผู้ชมทั้งหมด 45,732

หัวหน้าส่วนราชการ

  ปลัด อบต.บ้านควน  
 
นายสมพงค์ โต๊ะเอียด
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
 
     
  รองปลัด อบต.  
 
นายซาฟีอี กาสา
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
 
สำนักปลัด

นางฟาฎีลา ปันดีกา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ส่วนการศึกษา

นางสาวดารุณี หมัดหมัน
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
ส่วนการคลัง

นางสุมลทิพย์ สมัยอยู่
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอุหมาด ล่าดี้
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
ส่วนโยธา

นายอรุณ ครุฑจ้อน
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ส่วนสวัสดิการสังคม

นายกูมุนตาหา บิสนุม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น