จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 72
เมื่อวานนี้ 54
เดือนนี้ 1,225
เดือนที่แล้ว 2,796
ผู้ชมทั้งหมด 78,324

ทำเนียบบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
นายอุหมาด ล่าดี้
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
 
งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (๑)
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (๑)
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข (๑)

นางสาวไรหนับ ยังสมัน
จพง.ธุรการชำนาญงาน
งานป้องกันและควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (๑)
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข (๑)
งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (๑)

นายดลรอศักดิ์ สัญญา
พนง.ผลิตน้ำประปา

นายนัซรุน หลงหัน
พนง.ผลิตน้ำประปา

นายมูสา รบบานา
พนง.ประจำรถขยะ

นายอิสมาแอล ตอหิรัญ
พนง.ขับรถขยะ

นายอูเส็น สาลิเปน
พนง.ประจำรถขยะ

นายอาหมาด ละมาน
จ้างเหมา-ประจำรถขยะ
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

นางสาวนิสากร บุญช่วย
นักวิชาการสาธารณสุขขำนาญการ

นางสาวนัสนา เต๊ะหมัน
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข