จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 224
เมื่อวานนี้ 187
เดือนนี้ 1,376
เดือนที่แล้ว 2,753
ผู้ชมทั้งหมด 75,541

ทำเนียบบุคลากรสำนักปลัด

  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
นางฟาฎีลา ปันดีกา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
งานบริหารงานทั่วไป

นายสุบรรณ์ ละใบเด็น
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

นางสาวปารณีย์ ปะดุกา
จพง.ธุรการชำนาญงาน

นางชารีด๊ะ โสภีชำนาญการ
จพง.ประสัมพันธ์ชำนาญงาน

นางสาวณัฐนิชา โกบปุเลา
ผช.จพง.ธุรการ

นางสาวยาวีณา เหมสลาหมาด
ผช.จพง.บันทึกข้อมูล

นายอับดลมานัน หมีนเต๊ะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอารี หลงโสะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวเจ๊ะนอ นารีเปน
แม่บ้าน

นางสาวสุนีย์ เหมสลาหมาด
แม่บ้าน

นายเจ๊ะแหม โสะประจิน
คนงานทั่วไป

นายยะโกบ หลังปาปัน
คนงานทั่วไป
งานกฎหมายและคดี

นายสด วิเศษศาสน์
นิติกรชำนาญการ
งานนโยบายและแผน

นายฮัซมาน นุ้ยเด็น
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ

นางสาวคอดีย๊ะ หลงกาสา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน (๑)
งานกิจการสภา อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นักบริหารงาน อบต. ๗